Artroskopia

Artroskopia je operačná metóda, pri ktorej diagnostikujeme a následne liečime poškodené štruktúry kĺbov. Zaraďujeme ju medzi miniinvazívne metódy, nakoľko do poškodeného kĺbu zavádzame optiku a operačné nástroje, spravidla len z dvoch malých, niekoľko milimetrových kožných rezov. Artroskopickou technikou dosahujeme mnohonásobné zväčšenie vyšetrovaných objektov, čo nám umožňuje dôkladnú diagnostiku, ako aj liečbu.

Na našom pracovisku vykonávame nasledujúce artroskopie:

Artroskopia kolena

V našom sanatóriu najčastejšie ošetrujeme poškodené menisky, chrupku, ako aj rôzne typy poranení a ochorení ligamentózneho (väzivového) aparátu kolena.

Artroskopia ramena

Vyrešime aj subakromiálnu dekompresiu a bankartovú plastiku.

Artroskopia členka

Artroskopická operácia impingement syndrómu členkového kĺbu, slúži na odstránenie chronického…

Artroskopia lakťa

Podobne ako pri členku, artroskopická operácia impingement syndrómu lakťa s ošetrením poškodenej chrupky…

Do základnej ponuky operačných výkonov v našom sanatóriu patria tiež:

  • korekčné operácie pri ochoreniach a deformitách prstov rúk a nôh
  • operácie Achillovej šľachy
  • operácie svalov, šliach a kostí
  • odstraňovanie nežiadúcich znamienok,kožných a podkožných útvarov
  • odstraňovanie osteosyntetického materiálu po predchádzajúcich operáciach (dlahy, skrutky...)