Artroskopia lakťa

Lakťový kĺb

Podobne ako pri členku, artroskopická operácia impingement syndrómu lakťa s ošetrením poškodenej chrupky, s odstránením hypertrofickej synoviálnej blany, voľných chrupkových teliesok, vedie k úprave hybnosti lakťa, ako aj ústupu bolestí.